Phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (thường gọi là “sổ đỏ”) tăng, cá nhân khi chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất mà không sang tên “sổ đỏ” sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng – Đó là những quy định mới liên quan đến “sổ đỏ” sẽ được áp dụng từ năm 2020.

Phạt nặng đối với trường hợp không sang tên “sổ đỏ”

Sang tên “sổ đỏ” thực chất là thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Theo quy định, khi chuyển nhượng, tặng cho thì người sử dụng đất phải đăng ký biến động. Đây là thủ tục bắt buộc.

Khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định, đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp “sổ đỏ” mà thực hiện quyền chuyển nhượng (mua bán), tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất…

Về thời hạn đăng ký biến động, Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai nêu rõ, trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho có hiệu lực thì phải đăng ký biến động. Với trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

Như vậy, nếu quá thời hạn trên mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất (người mua, người được tặng cho, người thừa kế) không đăng ký biến động (không sang tên “sổ đỏ”) thì bị xử phạt vi phạm hành chính.

Khoản 2 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định, từ 5/1/2020, trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất mà không thực hiện đăng ký biến động thì bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức:

Tại khu vực nông thôn: Phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không thực hiện đăng ký biến động; Nếu quá thời hạn 24 tháng, tiền phạt sẽ tăng lên mức từ 2 – 5 triệu đồng. Tại khu vực đô thị mức xử phạt gấp 2 lần nông thôn đối với từng trường hợp tương ứng (từ 2-10 triệu đồng).

Năm 2020: Phí làm “sổ đỏ” tăng mạnh?

Các khoản tiền phải nộp khi làm “sổ đỏ” gồm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận. Trong đó, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ căn cứ theo giá đất tại Bảng giá đất. Khi giá đất tăng thì tiền làm Sổ đỏ cũng tăng theo.

Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai, được xác định trên các căn cứ: Diện tích đất được giao, mục đích sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

Trong đó, giá đất theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

Như vậy, giá đất theo Bảng giá đất là căn cứ tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức. Khi giá đất thay đổi thì tiền sử dụng cũng sẽ thay đổi.

Theo Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất được Chính phủ ban hành ngày 19/12/2019, UBND cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất tại địa phương áp dụng trong 5 năm (giai đoạn 2020 – 2024). Tại Hà Nội và nhiều địa phương khác, giá đất theo Bảng giá đất mới đã được điều chỉnh tăng, bình quân từ 10-15%.

Như vậy, khi hộ gia đình, cá nhân được cấp “sổ đỏ” theo hình thức công nhận quyền sử dụng đất với diện tích trong hạn mức thì tiền sử dụng đất cũng tăng so với giai đoạn 2015 – 2019.