Search
Close this search box.
Dự án Khu đô thị Kim Đô Yên Phong Bắc Ninh
Dự án Khu đô thị Kim Đô PoliCity Yên Phong Bắc Ninh

TIỂU KHU 1 – Dự án Khu đô thị Kim Đô PoliCity Yên Phong Bắc Ninh

Quy mô:

Tính chất:

Là khu đô thị bao gồm các chức năng: Đất ở biệt thự, công cộng, trường học, cây xanh TDTT, hạ tầng kỹ thuật.

TIỂU KHU 2 – Khu đô thị Kim Đô PoliCity Bắc Ninh

Quy mô:

Tính chất:

Là khu đô thị bao gồm các chức năng: Đất ở biệt thự, đất ở liền kề, nhà ở XH, công cộng, TMDV, trường học, cây xanh TDTT, hạ tầng kỹ thuật.

TIỂU KHU 3 – Khu đô thị Kim Đô PoliCity Bắc Ninh

Bản đồ chia lô tỉ lệ 1/500 tiểu khu 3 - Đô thị Kim Đô
Bản đồ chia lô tỉ lệ 1/500 tiểu khu 3 – Đô thị Kim Đô PoliCity

Quy mô:

Tính chất:

Là khu đô thị bao gồm các chức năng: Đất ở liền kề, đất ở biệt thự, công cộng, TMDV, trường học, cây xanh TDTT, hạ tầng kỹ thuật.

TIỂU KHU 4 –

Quy mô:

Tính chất:

Là khu đô thị bao gồm các chức năng: Đất ở liền kề,  công cộng, TMDV, trường học, cây xanh TDTT, hạ tầng kỹ thuật.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TIỂU KHU 3

SHOPHOUSE

LIỀN KỀ

BIỆT THỰ

Diện tích: 0.88 ha
Số lượng: 30 căn
Mật độ xây dựng: 40%
Tầng cao TB: 3 tầng

TRƯỜNG HỌC

Diện tích: 4.8 ha
Mật độ xây dựng: 40%
Tầng cao TB: 3 tầng

THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ

Diện tích: 7.4 ha
Mật độ xây dựng: 40%
Tầng cao TB: 12 tầng

CẢNH QUAN CÔNG VIÊN CÂY XANH

Chính Sách Bán Hàng Dự Án Kim Đô PoliCity Yên Phong

Khu đô thị Kim Đô Bắc Ninh được phân phối bởi Công ty Cổ Phần Địa Tín

Chủ đầu tư:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG NGÂN

Website: https://diatinland.vn